Фен клуб Арсенал

Основан: 6.06.2004 г.

Председател: Георги Стоянов

Членове: 650

Контакт:   https://arsenal-bulgaria.com/

e-mail secretary@arsenal-bulgaria.com Тел: +359 899 679 065

Клонове- София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Добрич, Русе, Шумен, Велико Търново, Плевен.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm-xP6ay045o%26fbclid%3DIwAR1tTsccrFqn9g1puzCEwlF3KtnPaCqi_bm4f9b8IwOf3n_-QgprfuZ_WWA&h=AT0Ad9XLx5kfZCi5O78qnf3Axe4h_m-_0hHCHG1DJEW37cjMlz48JXKGI7CJEBDo54DJEmU0L9zDB_MQCwQkh91AI_SSDS5ksIZ_bQddlNx3cp_zpEBeZ2aagEFqB38OWzAFuQ